Junior of senior: we waren het, we zijn het of we worden het!

De HWSP is een partij door en voor de Hoeksche Waarders. We hebben veel respect voor de bouwers van onze samenleving, de ouderen, en vinden dat wij met name hun belangen met volle overtuiging moeten behartigen. Wij kiezen voor een lokale politieke groepering die geheel zelfstandig is en onafhankelijk van landelijke partijen kan en wil functioneren.

 

Onze visie

De gemeente Hoeksche Waard moet een toekomstgerichte, veilige, betaalbare, plezierige en gezonde woon- en leefomgeving zijn met voldoende passende woningen en werkgelegenheid.

Kernwaarden daarbij zijn: inspraak, betrokkenheid, participatie, verantwoord lage woonlasten, en (hulp en zorg bij) zelfredzaamheid.

 

Onze missie

De gemeente Hoeksche Waard eerlijk en rechtvaardig besturen, voor en door alle Hoeksche Waarders. De menselijke maat is het uitgangspunt.

 

NIEUWS

Overdracht kleine pensioenen

Pensioenuitvoerders zijn dit jaar begonnen met het overdragen van kleine pensioenen van minder dan €503,24 bruto per jaar.


Toeslagen 2020

Huurtoeslag of zorgtoeslag aanvragen over 2020 kan nog tot 1 september 2021. Het heeft voordelen om de toeslag over 2020 pas dit jaar aan te vragen, omdat het inkomen over het afgelopen jaar nu definitief is.


Servicekosten

Huurders die servicekosten betalen, moeten elk jaar voor 1 juli een eindafrekening hiervan krijgen van hun verhuurder. Daaruit blijkt of ze moeten bijbetalen of geld terugkrijgen.

De servicekosten controleren is een lastige klus, maar wel belangrijk. 


De ogen en oren van de Hoeksche Waardse Senioren Partij

De gemeente Hoeksche Waard bestaat uit 14 dorpen en nog al wat buurtschappen. Voor een politieke partij als de HWSP is het moeilijk om alle woonkernen te bereiken, maar je wil je wel voor de inwoners van elk dorp of buurtschap inzetten. Door de grote spreiding is het lastig om van elk dorp of buurtschap op de hoogte te zijn van wat er speelt en waar er problemen worden ervaren.