Junior of senior: we waren het, we zijn het of we worden het!

De HWSP is een partij door en voor de Hoeksche Waarders. We hebben veel respect voor de bouwers van onze samenleving, de ouderen, en vinden dat wij met name hun belangen met volle overtuiging moeten behartigen. Wij kiezen voor een lokale politieke groepering die geheel zelfstandig is en onafhankelijk van landelijke partijen kan en wil functioneren.

 

Onze visie

De gemeente Hoeksche Waard moet een toekomstgerichte, veilige, betaalbare, plezierige en gezonde woon- en leefomgeving zijn met voldoende passende woningen en werkgelegenheid.

Kernwaarden daarbij zijn: inspraak, betrokkenheid, participatie, verantwoord lage woonlasten, en (hulp en zorg bij) zelfredzaamheid.

 

Onze missie

De gemeente Hoeksche Waard eerlijk en rechtvaardig besturen, voor en door alle Hoeksche Waarders. De menselijke maat is het uitgangspunt.

NIEUWS

Gaat het dan toch gebeuren?

Op 7 juli jongstleden heeft de gemeenteraad de perspectiefnota 2021 unaniem vastgesteld. In deze nota staan vooral nieuwe voorstellen van het College voor de komende jaren aangegeven. Deze nieuwe plannen zijn dus door alle partijen omarmd.


Verborgen armoede in de Hoeksche waard

In 2019 heeft de Hoeksche Waardse Senioren Partij vragen gesteld aan het college over armoede en eenzaamheid van ouderen in de Hoeksche Waard. Het college heeft dit opgepakt en heeft een onderzoeksbureau de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar “Verborgen armoede in de HW”.