Junior of senior: we waren het, we zijn het of we worden het!

De HWSP is een partij door en voor de Hoeksche Waarders. We hebben veel respect voor de bouwers van onze samenleving, de ouderen, en vinden dat wij met name hun belangen met volle overtuiging moeten behartigen. Wij kiezen voor een lokale politieke groepering die geheel zelfstandig is en onafhankelijk van landelijke partijen kan en wil functioneren.

 

Onze visie

De gemeente Hoeksche Waard moet een toekomstgerichte, veilige, betaalbare, plezierige en gezonde woon- en leefomgeving zijn met voldoende passende woningen en werkgelegenheid.

Kernwaarden daarbij zijn: inspraak, betrokkenheid, participatie, verantwoord lage woonlasten, en (hulp en zorg bij) zelfredzaamheid.

 

Onze missie

De gemeente Hoeksche Waard eerlijk en rechtvaardig besturen, voor en door alle Hoeksche Waarders. De menselijke maat is het uitgangspunt.

 

NIEUWS

Wat te doen met 83 miljoen?

Zo’n vraag krijg je niet elke dag en het blijkt dat het niet gemakkelijk is om daar met 37 raadsleden een eensluidend antwoord op te geven. Want dat is de vraag die de gemeenteraad op tafel kreeg in de laatste vergadering in mei. 


Duurzaamheid in de Hoeksche Waard

Ingrijpende veranderingen in onze mooie en groene HW liggen in het verschiet en worden terecht nog al eens als bedreigend gezien. Het is dan ook de kunst aan te tonen dat verandering verbetering betekent.


Veel geld nodig voor aardgasvrije dorpen

Gemeenten willen graag dorpen en wijken aardgasvrij maken maar komen veel geld tekort om dat uit te voeren. Dat schrijft minister Ollongren van BZK aan de Tweede Kamer. En dat geldt natuurlijk ook voor de Hoeksche Waard. 


De ogen en oren van de Hoeksche Waardse Senioren Partij

De gemeente Hoeksche Waard bestaat uit 14 dorpen en nog al wat buurtschappen. Voor een politieke partij als de HWSP is het moeilijk om alle woonkernen te bereiken, maar je wil je wel voor de inwoners van elk dorp of buurtschap inzetten. Door de grote spreiding is het lastig om van elk dorp of buurtschap op de hoogte te zijn van wat er speelt en waar er problemen worden ervaren.