Junior of senior: we waren het, we zijn het of we worden het!

De HWSP is een partij door en voor de Hoeksche Waarders. We hebben veel respect voor de bouwers van onze samenleving, de ouderen, en vinden dat wij met name hun belangen met volle overtuiging moeten behartigen. Wij kiezen voor een lokale politieke groepering die geheel zelfstandig is en onafhankelijk van landelijke partijen kan en wil functioneren.

 

Onze visie

De gemeente Hoeksche Waard moet een toekomstgerichte, veilige, betaalbare, plezierige en gezonde woon- en leefomgeving zijn met voldoende passende woningen en werkgelegenheid.

Kernwaarden daarbij zijn: inspraak, betrokkenheid, participatie, verantwoord lage woonlasten, en (hulp en zorg bij) zelfredzaamheid.

 

Onze missie

De gemeente Hoeksche Waard eerlijk en rechtvaardig besturen, voor en door alle Hoeksche Waarders. De menselijke maat is het uitgangspunt.

 

NIEUWS

Kerstwens HWSP

De Hoeksche Waardse Senioren Partij wenst u, ondanks de Corona beperkingen, hele fijne en gezellige feestdagen toe en natuurlijk een gezond en voorspoedig 2021. Wij als HWSP zijn in ieder geval van plan om van 2021 een top jaar te maken. Zowel in politiek opzicht maar ook wat betreft de voorbereidingen voor de verkiezingen in 2022.


Hoeksche Waarders massaal op de e-bike

Als het aan de Hoeksche Waardse Senioren Partij ligt, gaan de Hoeksche Waarders massaal gebruik maken van de elektrische fiets. HWSP heeft het dan niet (alleen) over de senioren, nee, we hebben het over de forenzen die heen- en weer reizen tussen woonplek en werkplek.  


HWSP in de startblokken!

De Hoeksche Waardse Senioren Partij is op dit moment al bezig met de voorbereidingen van de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Nu zul je denken; “is dit niet rijkelijk vroeg?”, dat klopt. De verkiezingen zijn pas over 1 ½ jaar, maar een goede voorbereiding is het halve werk.