Nieuws

Gaat het dan toch gebeuren?

Op 7 juli jongstleden heeft de gemeenteraad de perspectiefnota 2021 unaniem vastgesteld. In deze nota staan vooral nieuwe voorstellen van het College voor de komende jaren aangegeven. Deze nieuwe plannen zijn dus door alle partijen omarmd.


De detailhandelsvisie en uitvoeringskader 2020 - 2025

Op 26 mei j.l. werd in de gemeenteraad de Detailhandelsvisie behandeld. Deze nota beschrijft hoe we de detailhandel, de winkels in de dorpen dus, in stand kunnen houden en mogelijk versterken.


5G en het verdienmodel

Zorgen om 5G vanwege de elektromagnetische straling, die schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Het RIVM is duidelijk in zijn advies aan de overheid: er is geen wetenschappelijk bewijs dat blootstelling aan straling onder de geldende limiet schadelijk is voor de volksgezondheid.


Senioren en verhuizen

Ruim de helft van de 55-plussers wil niet meer verhuizen, tenzij het niet anders kan. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 91% is tevreden met de woning, 63% gaat voor de buurt en 42% is blij met de buurtvoorzieningen.


Verborgen armoede in de Hoeksche waard

In 2019 heeft de Hoeksche Waardse Senioren Partij vragen gesteld aan het college over armoede en eenzaamheid van ouderen in de Hoeksche Waard. Het college heeft dit opgepakt en heeft een onderzoeksbureau de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar “Verborgen armoede in de HW”. 


Fusie Goeree-Flakkee RAD

In de gemeenteraadsvergadering van 28 april j.l. is uitgebreid gesproken over de toetreding van Goeree-Overflakkee als aandeelhouder van RAD BV (afvalinzamelingsbedrijf). En dat ondanks het feit dat de gemeenteraad hier niet over gaat.


Omgevingswet uitgesteld

De wet zou in werking treden op 1 januari 2021 en allerlei wetten en regels op het gebied van de leefomgeving samenvoegen. O.a. door de impact van het coronavirus gaat dit niet lukken.


Petitie tegen bomenkap aangeboden

Via de digitale weg heeft een inwoner van Oud-Beijerland vorige maand een petitie aangeboden aan het college van B&W. De petitie is ondertekend door 3079 personen uit het hele land.


Terugblik op een jaar “HWSP in de Hoeksche Waardse Raad”!

Na een moeilijke start zijn we nu een jaar op weg en willen u graag laten weten wat er zoal is gebeurd en welke invloed de HWSP daarop heeft gehad. Een aantal zaken heeft u waarschijnlijk zelf al gemerkt of gelezen.