5G en het verdienmodel

Zorgen om 5G vanwege de elektromagnetische straling, die schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Het RIVM is duidelijk in zijn advies aan de overheid: er is geen wetenschappelijk bewijs dat blootstelling aan straling onder de geldende limiet schadelijk is voor de volksgezondheid.

 

De eerste 5G-proefmetingen laten zien dat straling onder de Europese maximumnormen blijft. Maar wat zegt dat, wie bepaalt deze normen? Eerder was er ook al discussie over 4G en de discussie over de verdachte korrels op de kunstgrasvelden kunnen we ons ook nog goed herinneren. Inmiddels wordt 5G in delen van Nederland al aangeboden. Op 29 juli worden de eerste frequenties voor 5G geveild: inkomsten voor het Rijk en structureel voor de aanbieders van deze netwerken. 

 

Toch wel vreemd als je bedenkt dat 5G al mag worden uitgerold voordat een advies over mogelijke gezondheidsrisico’s bekend is. De Tweede Kamer heeft immers een ter zake kundige commissie gevraagd om de risico’s van 5G in kaart te brengen en dit aan het begin van de zomer te presenteren.

 

De zorgen van tegenstanders van 5G zijn dan ook begrijpelijk, al moet je die masten natuurlijk niet in de fik gaan steken! Het gegeven dat dit nogal eens gebeurt met de versleten kunstgrasvelden is al ernstig genoeg.