De detailhandelsvisie en uitvoeringskader 2020 - 2025

Op 26 mei j.l. werd in de gemeenteraad de Detailhandelsvisie behandeld. Deze nota beschrijft hoe we de detailhandel, de winkels in de dorpen dus, in stand kunnen houden en mogelijk versterken.

Deze nota was al eerder behandeld (kort voor de samenvoeging) in de voormalige gemeenten en in 4 van de 5 vastgesteld. Alleen in Korendijk niet. U leest dadelijk waarom niet.                                             

 

Omdat we nu één gemeente Hoeksche Waard hebben moest de nieuwe gemeenteraad deze nota opnieuw vaststellen en geld beschikbaar stellen om een Plan van Aanpak (het uitvoeringskader) te bekostigen. U zou denken dat dit als een hamerstuk kon worden vastgesteld. Het tegendeel bleek waar. De Raad verslikte zich er in. En zelfs na uren debatteren was er nog geen visie vastgesteld.

 

Wat bleek: in de nota stond een passage waarin werd aangegeven dat het wellicht goed was voor de middenstand en de inwoners, om in sommige dorpen de openingstijden te verruimen en zondagsopening toe te staan. Een en ander in samenspraak met de inwoners dus. Dat is precies hoe ook de SeniorenPartij erover denkt. Niet de zondagsopening opleggen, maar de inwoners zelf laten kiezen.

 

De SGP is daar principieel op tegen zoals we weten. Dus verzon de SGP een truc en kwam direct met een motie om de visie NIET vast te stellen, maar deze eerst te actualiseren. De voorliggende nota was immers al enige jaren terug geschreven en er stonden ook fouten in. De motie werd mede ingediend door CDA, CU en de Lokalen. Ook de PvdA en BurgerBelangen steunden de motie. Alsof een visie maar 3 jaar mee gaat. En er stond inderdaad in dat de Lidl in Oud Beijerland het beste naar het centrum verplaatst moest worden, als ze zouden vertrekken van de huidige plek in de Gorzenbuurt. En dat is inderdaad al achterhaald. Maar niet belangrijk genoeg om daarvoor een dure nota weg te stemmen, vinden wij.

 

Dat ook de wethouder van het CDA en de Detailhandelsraad heel graag wilden dat de Raad hem vaststelde, vond men niet zwaarwichtig genoeg. De Raad heeft wel het Plan van Aanpak vastgesteld zodat de wethouder en de detailhandelsraad toch aan de slag kunnen met de uitvoering van de plannen, echter zonder een achterliggende visie! Snapt u het nog?