Fusie Goeree-Flakkee RAD

In de gemeenteraadsvergadering van 28 april j.l. is uitgebreid gesproken over de toetreding van Goeree-Overflakkee als aandeelhouder van RAD BV (afvalinzamelingsbedrijf). En dat ondanks het feit dat de gemeenteraad hier niet over gaat.

 

Het College van Burgemeester en Wethouders is als vertegenwoordiger van de gemeente bevoegd om hier over te beslissen (de gemeente bezit nu nog alle aandelen). Het College is voorstander om ja te zeggen tegen Goeree-Overflakkee omdat het een meerwaarde oplevert voor beide partijen:

  1. Door de grotere organisatie zal de slagkracht en efficiëntie beter worden
  2. Er ontstaat meer balans in de samenwerking
  3. Er kan meer ervaring en specialismen worden ontwikkeld waardoor beter beleid
  4. Een grotere organisatie kan beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen

De gemeenteraad heeft veel vragen gesteld over dit samengaan en de gevolgen daarvan. De gemeenteraad is na beantwoording unaniem tot de conclusie gekomen dat het een goed voorstel is en heeft daarom positief geadviseerd.