Investeringsdrift in woningen

Weer zo’n verdienmodel waar vele woningzoekenden last van kunnen krijgen. Afgelopen jaar is voor 7,3 miljard euro in woningen belegd om deze te gaan verhuren. Dat is bijna net zo veel als in het coronavrije jaar 2019, hetgeen uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE blijkt.

 

Ruim 40% van alle vastgoedbeleggingen bestond in 2020 uit woningen. Vooral in het 4e kwartaal nam het aantal investeerders sterk toe. Zij liepen hiermee vooruit op de overdrachtsbelasting van 8% die sinds 1 januari voor hen geldt.

CBRE verwacht dat ook dit jaar beleggers ruim 7 miljard euro investeren in woningen met het doel deze te verhuren.

 

De wethouders Wonen van de 5 grootste steden in Nederland vrezen deze ontwikkeling. Volgens hen gaat het wetsvoorstel tot opkoopbescherming van demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken niet ver genoeg. Volgens het wetsvoorstel kunnen de steden wijken aanwijzen waarbinnen beleggers 3 jaar buiten de deur worden gehouden om particuliere huizenzoekers te beschermen. De wethouders vinden de 3 jaar te kort, daarnaast willen ze de malafide verhuurders harder kunnen aanpakken.

 

Ook in de Hoeksche Waard zien we deze ontwikkeling met alle negatieve gevolgen voor de woningzoekenden als starters en doorstromers.

 

Het vergroten van het aanbod van goedkope en betaalbare woningen heeft de voorkeur van onze partij en vormt de oplossing voor het woningtekort. Daarnaast vinden wij opkoopbescherming een middel om de negatieve gevolgen van de schaarste op de woningmarkt te regulieren.

 

Zelfbewoningsplicht voor een periode van minimaal 3 jaar en het opnemen van een anti-speculatiebeding bij het afsluiten van een koopovereenkomst bij nieuwbouw heeft onze voorkeur om voornoemde ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.