Omgevingswet uitgesteld

De wet zou in werking treden op 1 januari 2021 en allerlei wetten en regels op het gebied van de leefomgeving samenvoegen. O.a. door de impact van het coronavirus gaat dit niet lukken.

 

Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is dat gemeenten moeten vastleggen hoe bewoners inspraak krijgen in grote projecten in hun woonomgeving, zoals de bouw van windmolens voor duurzame energie. Met de aanstaande energietransitie staan bewoners nog veel ingrijpende omgevingsbesluiten te wachten. Veel gemeenten maken bijvoorbeeld al plannen om woonwijken van het aardgas los te koppelen.

 

Zonder draagvlak onder bewoners zullen die plannen moeilijk van de grond komen. Wanneer de Omgevingswet in werking treedt, is nu onbekend. De HWSP roept de gemeente HW op om de invoering van de Omgevingswet niet af te wachten, maar bewoners nu al serieus te betrekken bij hun plannen.