Terugblik op een jaar “HWSP in de Hoeksche Waardse Raad”!

Wat is bereikt?

Na een moeilijke start zijn we nu een jaar op weg en willen u graag laten weten wat er zoal is gebeurd en welke invloed de HWSP daarop heeft gehad. Een aantal zaken heeft u waarschijnlijk zelf al gemerkt of gelezen.

Als enig raadslid voor de HWSP vind ik het ook noodzakelijk dat u als kiezer weet wat ik uitvoer en daar heeft u ook recht op. Allereerst wil ik benadrukken dat het belangrijk is in de gemeenteraad om zo veel mogelijk samen te werken met andere partijen om een meerderheid te creëren voor onze standpunten. 

 

Dat is dit jaar al best goed gelukt. Vooral met de oppositiepartijen heb ik diverse moties en amendementen opgesteld en/of ingebracht om veranderingen in het beleid mogelijk te maken. Dat ging over verlaging van de OZB, verbetering van de mobiliteit, gratis OV voor ouderen en minima, windmolenoverlast, verkeersoverlast op kwetsbare dijken, enzovoorts.

 

Niet in alle gevallen leidde dat tot een meerderheid en was er geen resultaat te behalen. Dit is de realiteit en het is onbegrijpelijk dat een voorstel het soms niet haalt, want je wilt toch het beste en voordeligste voor de burgers. Maar de partijpolitiek van de “regerende” partijen laat dit dan helaas niet toe. Meer dan eens komt het college dan later zelf met een stuk, of een onderzoek waarin min of meer hetzelfde wordt voorgesteld.

In de laatste week van het jaar had ik een gesprek met de 3e tijdelijke burgemeester van dit jaar. Ondertussen zijn we bezig met het aantrekken van een vaste burgemeester. De sollicitaties zijn binnen.

 

We hebben dit jaar 36 raadsvergaderingen gehad, de langste duurde ruim 4 uur. De auditcommissie (ook HWSP), die de financiën controleert en contact heeft met de accountant, is 6 keer bijeen geweest. Met de fractievoorzitters hebben we 12 keer vergaderd. We hebben diverse bezoeken afgelegd aan bedrijven en organisaties.

Woonlasten

De gemeente heeft dit jaar financieel netjes gedraaid en er is een stevige reserve aanwezig. Het overschot van 2019 bedraagt zeker enkele miljoenen. Een OZB-verlaging, zoals wij in februari voorstelden, had dus makkelijk mogelijk geweest. Maar helaas… De financiële toekomst ziet er stralend uit door de verkoop van Eneco, die nog eens zo’n 60 miljoen gaat toevoegen aan de reserve. Dat zal medio 2020 plaatsvinden, wordt verwacht. Het is dan mogelijk de woonlasten voor vele jaren laag te houden!

De inwoners zijn specialisten

Waar ik veel aandacht aan besteed heb is het contact met inwoners. Soms komen ze inspreken bij de raadsvergadering, soms schrijven ze een brief aan de Raad, of spreek ik ze aan bij mijn onderzoek naar de gevolgen van een bouwplan. Ik leer daar veel van en soms kan ik ze ook helpen hun weg te vinden in de ambtelijke molen.


Gelijke rechten

Waar ik regelmatig tegen aan loop is dat er nogal makkelijk vergunningen worden verleend voor de bouw van particuliere woningen in de buitenruimte. In de polder dus!

Soms is die mogelijkheid wettelijk geregeld en kan het niet anders. Het betreft dan zaken die met sanering van bedrijven hebben te maken, zoals het concentreren van kassen.

Maar de gemeente gaat over de plaats van nieuwe woningen en die komen soms midden in een open akker te staan, terwijl het beleid zegt dat we de open akkers met zijn mooie vergezichten zullen beschermen. En dat we tegen het bouwen van burgerwoningen zijn in de buitenruimte, want die horen in de dorpen en buurtschappen. Voor bijvoorbeeld de versterking van de vitaliteit en het overeind houden van voorzieningen en basisscholen. Toch? 

 

Zo zie je dat iemand met geld het vastgestelde beleid kan omzeilen omwille van persoonlijk voordeel. Het zou niet mogen kunnen.

Ondertussen geniet ik van de rust en gezelligheid rond de kerst en de jaarwisseling. Het is snel gegaan dit jaar. En straks gaan we weer verder waar we gebleven waren. Een nieuw jaar met nieuwe kansen. Er is nog veel te winnen voor de inwoners. De aandacht voor de ouderenproblematiek moet vergroot worden, vooral op het gebied van wonen, zorg, welzijn en mobiliteit. De armoede moet verdwijnen, meer mensen aan het werk, de zorg dichtbij houden, bouwen op maat voor de ouderen, veiligheid op straat en in huis verbeteren, enzovoorts. Ik ga ervoor!

 

Tenslotte wens ik iedereen een voorspoedig en gezond nieuwjaar en wens u succes met alle goede voornemens.

 

Leen van Prooijen

raadslid HWSP