Waar staat hwsp voor?

De HWSP is een partij door en voor de Hoeksche Waarders. We hebben veel respect voor de bouwers van onze samenleving, de ouderen, en vinden dat wij hun belangen met volle overtuiging moeten behartigen. Natuurlijk ook die van de anderen.

 

Wij kiezen voor een nieuwe lokale politieke groepering die geheel zelfstandig is en onafhankelijk van landelijke partijen kan en wil functioneren.

 

Wij zien eenheid in verscheidenheid en vrijheid in gebondenheid. We beschouwen het als onze kracht dat wij met een achterban van mensen uit alle lagen van de bevolking gezamenlijk op open wijze gemeentepolitiek kunnen voeren. We kunnen en willen in principe met elke andere partij in de Gemeenteraad samenwerken.

Wij zullen er naar streven om te voorkomen dat er partijpolitieke besluitvorming zal plaatsvinden: bestuurders en raadsleden zitten er immers niet voor zichzelf.

 

 

Elk te nemen besluit in de gemeenteraad dient op rationele gronden genomen te worden. Een partijpolitieke insteek zou de aandacht afleiden van waar het werkelijk om gaat: om zaken die de burger direct aangaan.

 

Wij gaan pragmatisch te werk, we verbinden de theorie met de praktijk en betrekken de belanghebbende burgers vroegtijdig bij het maken van plannen of vinden van een oplossing. Voordat de gemeenteraad tot een besluit over gaat moet er voldoende inspraak en overleg mogelijk zijn geweest zodat de gemeenteraad weet er bij de inwoners leeft. De gemeenteraad neemt besluiten in het algemeen belang en heeft haar eigen verantwoordelijkheid qua wet- en regelgeving en financiën. Wat ons betreft zou elk dorp een ‘dorpsbelangengroep’ moeten hebben die gevraagd en ongevraagd ideeën aandraagt met betrekking tot de ontwikkeling van hun dorp of woonkern. De HWSP wil zo veel mogelijk inwoners aantrekken, het liefst uit elk dorp, die actief mee willen doen in een zogenaamde ‘fractieondersteuningscommissie’ (FOC). Dat geldt dus ook voor de jongeren die vaak goede ideeën hebben maar waar niemand naar luistert. Wij zijn voor de instelling van een jongerenadviescommissie.