Het verkiezingsprogramma van HWSP

Speerpunten

Gratis openbaar vervoer voor pensioengerechtigde inwoners en minima

In de daluren, in de Hoeksche Waard en van en van en naar Rotterdam, Dordrecht en Goeree Overflakkee. Er wordt gekeken naar nieuwe vormen van openbaar vervoer op maat.

 

Lees meer hierover in ons verkiezingsprogramma: verkeer en vervoer, mobiliteit ouderen.

 

Adequate en sociale zorg

Voor iedereen, in de eigen omgeving, betaalbaar, zorg op maat, dichtbij huis met aandacht voor mantelzorg. Garanderen van ondersteuning eigen dorpscultuur en dorpsvoorzieningen.

 

Lees meer hierover in ons verkiezingsprogramma: ouderenbelangen algemeen, volksgezondheid en welzijn.

 

Wonen en vergroening

Verantwoorde lage gemeentelijke lasten. OZB-tarief, laagste tarief in de Hoeksche Waard aanhouden (BM). Meer woningen voor jong en oud, goede verspreiding in de Hoeksche Waard. Ecologisch verantwoord bouwen wordt ondersteund.

 

Lees meer hierover in ons verkiezingsprogramma: wonen en leefbaarheidenergie en milieu

 

Bereikbaarheid, parkeren en toegankelijkheid

Parkeren bij woningen en winkelcentra is gratis en er zijn voldoende bereikbare parkeer- plaatsen voor mindervaliden. De openbare ruimte is voor iedereen goed toegankelijk. Er is goed OV.

 

Lees meer hierover in ons verkiezingsprogramma: wonen en leefbaarheid, verkeer en vervoer.

 

Verkeer en vervoer

Wegen, wandelpaden en fietspaden zijn verkeersveilig. Er is aandacht voor fietsroutes zowel recreatief als naar school, ook kijkend naar het stijgende e-bike gebruik. OV en schoon vervoer wordt gestimuleerd. Doorgaand verkeer (N217, A29 en A4 ) heeft onze speciale aandacht. Wij willen de regie nemen in het zoeken naar oplossingen.

 

Lees meer hierover in ons verkiezingsprogramma: mobiliteit voor ouderen, veiligheid, verkeer en vervoer.

 

Veiligheid

Er is een bereikbare en beschikbare politie. Burgerinitiatieven betreffende veiligheid worden ondersteund. Handhaving door BOA’s wordt uitgebreid.

 

Lees meer hierover in ons verkiezingsprogramma: Veiligheid.

 

Natuur en recreatie

De groene uitstraling wordt behouden, het Nationaal Landschap wordt versterkt. Het landschap wordt niet volgebouwd. Recreatie wordt bevorderd maar niet ongebreideld en niet tegen elke prijs.

 

Lees meer hierover in ons verkiezingsprogramma: Landbouw, landschap en kleinschalig kamperen, welzijn, sport en recreatie.

 

Sport en cultuur

Sport en cultuur in clubverband moet voor iedereen bereikbaar zijn, ook voor mensen met een beperking. Verenigingen en particuliere initiatieven hiervoor worden ondersteund.

 

Lees meer hierover in ons verkiezingsprogramma: welzijn, sport en recreatie.

 

Werkgelegenheid

Er is met name aandacht voor 50+ ers, MKB- en ZZP-ers en natuurlijk de jongeren. Versterken van de toeristische mogelijkheden.

 

Lees meer hierover in ons verkiezingsprogramma: welzijn, sport en recreatie, economie en werkgelegenheid.