Financiën en belastingen

De HWSP vindt dat de inwoners niet de dupe mogen zijn van de samenvoeging tot één gemeente Hoeksche Waard. Daarom willen we dat de gemeentelijke lasten zo laag mogelijk zijn als nog verantwoord is. De tarieven voor gemeentelijke diensten moeten gebaseerd zijn op de werkelijke kosten. Daar mag geen extra belastingheffing in zitten. De HWSP is van mening dat alle gemeentelijke stukken (dus ook de financiële) duidelijk en leesbaar moeten zijn. De HWSP is tegen het gebruik van gekunstelde fiscale constructies bij investeringen.

 

Vaak levert dit jaren later moeilijke discussies op met de belastingdienst en tot betalingen van BTW-heffingen achteraf. Risico’s dienen zo veel mogelijk vermeden te worden.

 

Met het verstrekken van garanties en het aangaan van achtervangconstructies (garantieverleningen) moeten we heel voorzichtig zijn. Mogelijk is dit alleen aan de orde bij sociale projecten.