Ouderenbelangen algemeen

De Hoekse Waard vergrijst en dat betekent dat er meer zorg nodig is. In veel gevallen moet die zorg via of door de gemeente geregeld worden. Dat moet op een eenvoudige en effectieve wijze mogelijk zijn. De gewenste zorg dient voor iedereen betaalbaar te zijn: zorg op maat en dichtbij huis. Ook het zorgdragen voor mogelijkheden van dagbesteding en vervoer behoren daarbij. Wij vinden kwaliteit van de zorg bij aanbestedingen belangrijker dan de kwantiteit.

 

We zijn tegen de stapeling van eigen bijdragen voor de verschillende zorgtypen. Bij het aanbieden van zorg dient maatwerk geleverd te worden. Bij de bepaling ervan mag zwart niet altijd zwart zijn.

 

Bij keukentafelgesprekken (die natuurlijk bij de cliënt thuis gevoerd worden) dient er altijd een derde, onafhankelijk, persoon aanwezig te zijn. We zijn voor de toepassing van pgb’s, waar nodig en waar het kan. Eventuele overschotten van WMO-gelden dienen voor dit doel gereserveerd te blijven in een fonds.

 

De toenemende eenzaamheid onder ouderen dient aangepakt te worden. De diverse ouderenorganisaties spelen hierbij een belangrijke rol en dienen daarom (financieel) ondersteund en gestimuleerd te worden. Ouderen en mensen met een beperking dienen volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij, ook dit voorkomt isolatie en dus eenzaamheid. Het organiseren van activiteiten en ontmoetingen behoort zeker daarbij.

 

De HWSP vindt aandacht en ondersteuning voor mantelzorgers onmisbaar. Als zij goed worden ondersteund is langer thuis blijven wonen voor anderen beter mogelijk.

 

Speciale aandacht mag van de HWSP uitgaan naar de mensen met (al dan niet aangeboren) hersenschade. Vooral dementie zal de komende jaren helaas toenemen. De gemeente Hoekse Waard moet een dementievriendelijke gemeente worden.

 

De HWSP is voor het bouwen van levensloopbestendige seniorenappartementen en appartementen voor jongeren en/of eenpersoonshuishoudens met flexibele (zorg) mogelijkheden. We willen woon- en zorgvormen bevorderen waarbij ouderen, met inzet van alle moderne ICT-middelen, op waardige wijze langer zelfstandig kunnen wonen in een gemêleerde omgeving met andere type bewoners. Ook willen we andere creatieve woonvormen stimuleren.

 

Alle (financiële) regels en afspraken met betrekking tot de praktische maatschappelijke ondersteuning dienen voor alle betrokkenen bekend en duidelijk te zijn. De relevante info van en contact met de gemeente dient laagdrempelig te zijn en dichtbij.

 

 

De HWSP is van mening dat alle ‘ouderenzaken’ in één portefeuille behoren te zitten en dus bij één wethouder. Wij denken daarbij aan een zogenoemde ‘doelgroepen- wethouder. Op die manier kunnen ook meerdere doelgroepen optimaal bediend worden.