Verkeer en vervoer

Het verkeer in de Hoeksche Waard wordt een steeds groter probleem, vooral de N217 die loopt van ’s-Gravendeel naar Nieuw- en Oud-Beijerland en de A29 (met vele files) die dwars door onze Hoeksche Waard loopt. De HWSP wil zich hard maken voor een betere verkeerscirculatie over het eiland en de bereikbaarheid van de dorpen verbeteren. In de afgelopen periode zijn al diverse verbeteringen gedaan maar het moet veel beter en vooral veiliger. Elk ongeval is er één teveel. De gevaarlijke situaties rondom landbouwverkeer en (school) fietsers op de weg vragen daarom.

 

De Heinenoordtunnel en de Kiltunnel gaan de komende tijd op de schop. Wanneer de A4 doorgetrokken wordt en wat daarbij de randvoorwaarden worden is nog niet bepaald. HWSP is voorstander van een snelle en veilige doorstroom van het verkeer en wil aan tafel zitten met de plannenmakers. Wij willen zelf bepalen wat de randvoorwaarden zijn. Bij dit vraagstuk gaan wij voor het niet horen, zien en ruiken van het verkeer en een in de Hoeksche Waard centraal gelegen op- en afrit.

 

Eén van de mogelijkheden om het volume van het verkeer te kunnen beheersen en ook om bij te dragen aan meer schone lucht is het serieus denken aan andere vormen van (hoogwaardig, openbaar) vervoer waarbij busstation Heinenoord een centrale plaats gaat innemen. Elektrische en waterstofgasbussen bij het OV en elektrische voertuigen van de gemeente. Een ruim P&R-terrein nabij Heinenoord is ook voor onze eigen forenzen noodzakelijk.

 

 

De HWSP zal zich actief inzetten voor de verbetering van de veiligheid op de provinciale wegen en zal bij verbreding aandacht vragen voor de toepassing van energiemaatregelen. Zo verbeteren we de bereikbaarheid van ons eiland en streven ook daarin naar een energieneutrale Hoeksche Waard.

Voor de veilige landbouwverkeersroutes zullen we blijven zoeken naar werkbare opties en nodigen de sector dan ook uit mee te blijven denken en met initiatieven te komen die haalbaar en betaalbaar zijn.

Om de grote vrachtwagens zo veel mogelijk uit de dorpen te houden dient er een centraal distributiecentrum te komen. Dit kan bij of op het bestaande industrieterrein in Heinenoord komen. Langs de A29 is tevens behoefte aan een parkeerplaats met toiletten en wasgelegenheid voor chauffeurs. Wellicht kan er meer goederentransport en personenvervoer over water gerealiseerd worden.

 

Een belangrijk punt is een veilige (fiets) weg voor schoolkinderen, ouderen en andere weggebruikers. Je ziet dat deze twee doelgroepen ook steeds meer gebruik maken van de e-bike. Hebben we bij de inrichting van de weg daar voldoende bij stil gestaan? Die verandering van fiets naar e-bike vraagt extra aandacht en de HWSP wil dat graag meenemen in de planvorming. De bestaande fietsroutes dienen veilig te zijn en beter op elkaar aan te sluiten!